• Corpus ID: 190976194

TABERÎ TEFSÎRİNDE ABDEST AYETİNİN YORUMU VE TABERÎ’NİN KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR / Notes on the Commentaries by Tabarî on the Particular of the Qor’an Relating to “Ablution”

@inproceedings{Okcu2003TABERTA,
  title={TABER{\^I} TEFS{\^I}RİNDE ABDEST AYETİNİN YORUMU VE TABER{\^I}’NİN KONUYLA İLGİLİ G{\"O}R{\"U}ŞLERİ {\"U}ZERİNE BAZI M{\"U}L{\^A}HAZALAR / Notes on the Commentaries by Tabar{\^i} on the Particular of the Qor’an Relating to “Ablution”},
  author={Abd{\"u}lmecit Okcu},
  year={2003}
}
OZET Islâm Tarihinin en buyuk mufessirlerinden biri olan Ibn Cerir et-Taberi, abdest ayetinin yorumunda, kimi mufessirler tarafindan yanlis anlasilmistir. Bunlardan bircogu. onun abdest alirken ayaklari yikama ve meshetme konusunda insanlari muhayyer biraktigini, dolayisiyla Şi‘a paralelinde bir gorus beyan ettigini soylemisler ve onu tohmet altinda bulundurmuslardir. Oysa Taberi, ayaklari sadece yikama veya sadece meshetmenin yeterli olamayacagina, aksine her iki islemin birden yapilmasi…