Türklere Dair Arapça Şiirler

@inproceedings{Yaltkaya1936TrklereDA,
  title={T{\"u}rklere Dair Arapça Şiirler},
  author={M. Şerefeddin Yaltkaya},
  year={1936}
}