Türkiye mobilya ve yapı elemanı (Kapı-pencere) aksesuarları üretim sektörü ve sorunları

@inproceedings{Dilik2014TrkiyeMV,
  title={T{\"u}rkiye mobilya ve yapı elemanı (Kapı-pencere) aksesuarları {\"u}retim sekt{\"o}r{\"u} ve sorunları},
  author={Tuncer Dilik},
  year={2014}
}