Corpus ID: 90605989

Türkiye Auchenorrhyncha türlerinin yayılışı ve önemlerine ait notlarla ön Iistesi, II. Familya Delphacidae Leach

@inproceedings{Lodos1980TrkiyeAT,
  title={T{\"u}rkiye Auchenorrhyncha t{\"u}rlerinin yayılışı ve {\"o}nemlerine ait notlarla {\"o}n Iistesi, II. Familya Delphacidae Leach},
  author={N. Lodos and A. Kalkandelen},
  year={1980}
}
  • N. Lodos, A. Kalkandelen
  • Published 1980
  • Biology