Türkiye’de kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan fotoğraflardaki görsel şiddet

@inproceedings{Tuba2018TrkiyedeKY,
  title={T{\"u}rkiye’de kadına y{\"o}nelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan fotoğraflardaki g{\"o}rsel şiddet},
  author={Taş Tuğba},
  year={2018}
}