Türkiye’de havza amenajmanı araştırmalarının lüzumu ve araştırma programı

@inproceedings{Yamanlar1962TrkiyedeHA,
  title={T{\"u}rkiye’de havza amenajmanı araştırmalarının l{\"u}zumu ve araştırma programı},
  author={Orhan Yamanlar},
  year={1962}
}