Türkiye’de İnternet Ortamında İşlenen Suçlardan Ve Kabahatlerden Sorumluluğun Genel Esasları - Erişimin Engellenmesi - İçeriğin Yayından Çıkarılması Ve Cevap Hakkı

@inproceedings{el2009TrkiyedeO,
  title={T{\"u}rkiye’de İnternet Ortamında İşlenen Suçlardan Ve Kabahatlerden Sorumluluğun Genel Esasları - Erişimin Engellenmesi - İçeriğin Yayından Çıkarılması Ve Cevap Hakkı},
  author={Kayıhan İçel},
  year={2009}
}

Similar Papers