Türkiye'de bulunan bazı kedi ırklarının D-Loop polimorfizminin araştırılması

@inproceedings{ahin2010TrkiyedeBB,
  title={T{\"u}rkiye'de bulunan bazı kedi ırklarının D-Loop polimorfizminin araştırılması},
  author={Elif Yılmaz Şahin},
  year={2010}
}