Türkiye'de batılılaşma ve değerlerin araçlaşması

@inproceedings{nder1971TrkiyedeBV,
  title={T{\"u}rkiye'de batılılaşma ve değerlerin araçlaşması},
  author={Hasan {\"U}nder},
  year={1971}
}