Türkiye'de Ve Dünya'da Denizcilik Finansmanı Ve Deniz Sigortaları

@inproceedings{Varl2016TrkiyedeVD,
  title={T{\"u}rkiye'de Ve D{\"u}nya'da Denizcilik Finansmanı Ve Deniz Sigortaları},
  author={Cem Varışlı},
  year={2016}
}