Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığı

@inproceedings{Ate2019TrkeninYD,
  title={T{\"u}rkçenin Yabancı Dil Olarak {\"O}ğretiminde S{\"o}z Varlığı},
  author={Aysel Ateş},
  year={2019}
}