TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

@inproceedings{Mahmutolu2013TRKCK,
  title={T{\"U}RK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ},
  author={Fatih Selami Mahmutoğlu},
  year={2013}
}
TURK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BILIŞIM ALANINDAKI SUCLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDIRILMESI 

References

Publications referenced by this paper.

suçla korunan hukuksal yarar, bilişim sisteminin içerdiği veriler üzerinde tasarruf yetkisine sahip kişinin, verilerle oluşturulan (yazılım, ekonomik 46 YENİDÜNYA/DEGİRMENCİ, Mukayeseli Hukukta..

Korunan Hukuksal Yarar Bu
  • Yargıtay 11. CD,
  • 2009