TÜRK İŞLETME GRUBU İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİM EKİBİNDE AİLE ÜYELERİ VARLIĞININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

@inproceedings{Yaln2019TRKG,
  title={T{\"U}RK İŞLETME GRUBU İŞTİRAKLERİ {\"U}ST Y{\"O}NETİM EKİBİNDE AİLE {\"U}YELERİ VARLIĞININ İŞLETME PERFORMANSI {\"U}ZERİNE ETKİLERİ},
  author={Azmi Yalçın and Muzaffer Aydemir},
  year={2019}
}