TÖMER'DE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ARAP ÖĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARINDA HATA ANALİZİ

@inproceedings{Subai2010TMERDEYD,
  title={T{\"O}MER'DE YABANCI DİL OLARAK T{\"U}RKÇE {\"O}ĞRENEN ARAP {\"O}ĞRENCİLERİN KOMPOZİSYONLARINDA HATA ANALİZİ},
  author={Derya Adalar Subaşi},
  year={2010}
}