Szuperparamágneses vas-oxid nanorészecskék (SPIONs)teranosztikai célú fejlesztése

@inproceedings{Tombcz2019SzuperparamgnesesVN,
  title={Szuperparam{\'a}gneses vas-oxid nanor{\'e}szecsk{\'e}k (SPIONs)teranosztikai c{\'e}l{\'u} fejleszt{\'e}se},
  author={Etelka Tomb{\'a}cz and M{\'a}rta Szekeres and Erzs{\'e}bet Ill{\'e}s and Ang{\'e}la Jedlovszky-Hajd{\'u} and Y Ildik{\'o} T{\'o}th and D{\'a}niel Nesztor and Tam{\'a}s Szab{\'o}},
  year={2019}
}