Szövegfelolvasó természetességének növelése

  • CSAPÓ TAMÁS GÁBOR
A beszédszintézis-rendszerek minôségét annak alap-ján ítélik meg, hogy az általuk keltett beszéd mennyire hasonlít az emberi beszédre. A jelenlegi rendszerek több-sége egy szabályrendszer segítségével a nyelvi elvárá-soknak megfelelôen adott szöveghez mindig azonos prozódiát rendel. Ugyanakkor ahhoz, hogy a gépi meg-oldás ne tûnjön monotonnak, az emberhez… CONTINUE READING