Corpus ID: 169943009

Sytuacja społeczna w Polsce - autokorelacja przestrzenna województw

@article{SejKolasa2011SytuacjaSW,
  title={Sytuacja społeczna w Polsce - autokorelacja przestrzenna wojew{\'o}dztw},
  author={Małgorzata Sej-Kolasa and Mirosława Sztemberg-Lewandowska},
  journal={Collegium of Economic Analysis Annals},
  year={2011},
  pages={235-255}
}
Celem artykulu jest zbadanie sily i charakteru autokorelacji przestrzennej miedzy wojewodztwami ze wzgledu na syntetyczne zmienne mierzone na skali sumarycznej opisujące sytuacje spoleczną. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badan sformulowano wnioski o charakterze metodycznym i praktycznym. Sytuacja spoleczna zostala opisana za pomocą dwunastu zmiennych podzielonych na cztery grupy- bezrobocie, ludnośc, szkolnictwo i zdrowie. W kazdej z grup przeprowadzono badanie autokorelacji… Expand