Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

@article{Magda2012SytuacjaOS,
  title={Sytuacja os{\'o}b starszych na rynku pracy w Polsce},
  author={I. Ebeid Magda and Anna Ruzik-Sierdzińska},
  journal={Ekonomista},
  year={2012},
  pages={629-644}
}

Similar Papers

Loading similar papers…