System wspomagania zarządzania bezpieczeństwem

@inproceedings{Gajos2001SystemWZ,
  title={System wspomagania zarządzania bezpieczeństwem},
  author={Stanisaw Gajos and Adam Lipowczan and I. Kubik and E. Małobęcki and Paweł Rams},
  year={2001}
}