System rządów Hiszpanii

@inproceedings{migrodzki2013SystemRH,
  title={System rząd{\'o}w Hiszpanii},
  author={Radosław Żmigrodzki},
  year={2013}
}