System pomiaru dokonań proekologicznych w Växjö - „najbardziej zielonym miejscu Europy”

@inproceedings{Alpenberg2017SystemPD,
  title={System pomiaru dokonań proekologicznych w V{\"a}xj{\"o} - „najbardziej zielonym miejscu Europy”},
  author={Jan Alpenberg and Tomasz Wnuk-Pel},
  year={2017}
}
Wiele jednostek samorządu podejmuje dzialania na rzecz polepszenia jakości zycia lokalnych spoleczności. Czynią to rowniez przedsiebiorstwa, zwlaszcza zanieczyszczające środowisko. Duze przedsiebio ... 

Similar Papers

Loading similar papers…