Systém pro detekci zneužití SW PBX Asterisk

@inproceedings{Prochzka2013SystmPD,
  title={Syst{\'e}m pro detekci zneu{\vz}it{\'i} SW PBX Asterisk},
  author={Ale{\vs} Proch{\'a}zka},
  year={2013}
}
Tato bakalařska prace je zaměřena na detekci zneužiti telefonnich ustředen na bazi SW Asterisk. V praci bude popsana VoIP ustředna Asterisk a jeji formy zneužiti, zdokumentovany možnosti logovani hovorů do DBMS a předvedena zakladni prace s AMI. Zvlastni pozornost bude věnovana navrženi a implementaci softwaru pro detekci zneužiti ustředny sledovanim objemu a typů hovorů. V zavěru teto prace je software předveden na realných utocich.