Synthesis of ACT-209905

@inproceedings{Kocieski2012SynthesisOA,
  title={Synthesis of ACT-209905},
  author={Philip J. Kocieňski},
  year={2012}
}