Synthesis and biological properties of methyl-substituted imidazo[2,1-b]benzothiazoles

@article{Krasovskii2004SynthesisAB,
  title={Synthesis and biological properties of methyl-substituted imidazo[2,1-b]benzothiazoles},
  author={Andrei N. Krasovskii and N. P. Grin' and I. I. Soroka and P. M. Kochergin and E. I. Bogamyreva},
  journal={Pharmaceutical Chemistry Journal},
  year={2004},
  volume={11},
  pages={900-902}
}
N. N. Suvorov, V. P. Gorbunova, M. D. Mashkovskii, e t al., USSR, Inventor ' s Cer t i f icate No. 271523; Izobreteniya, No. 18, 25 (1970). V. E. Zhigaehev, Yu. I. Smushkevich, and N. N. Suvorov, Zh. Vses . Khim. O-va. , 18, 348 (1973). S. V. Tsukerman, V. M. Nikitchenko, A. I. Bugai, et al., Khim. Geteroksikl . Soedin,, 268 (1969). R. B. Van Ordev and H, G… CONTINUE READING