• Geography
  • Published 2012

Svoboda studování v jiné zemi EU v praxi - studie případu českých studentů ve Francii

@inproceedings{Chovancov2012SvobodaSV,
  title={Svoboda studov{\'a}n{\'i} v jin{\'e} zemi EU v praxi - studie př{\'i}padu {\vc}esk{\'y}ch studentů ve Francii},
  author={Lucie Chovancov{\'a}},
  year={2012}
}
Tato bakalařske prace pojednava o intervencich Evropske unie na poli vysokoskolskeho vzdělavani a hodnoti jejich vliv na mobilitu evropských studentů. Význacna cast prace je zaměřena na deskriptivni vymezeni francouzskeho systemu vysokeho skolstvi a na naslednou analýzu specifik, ktere system prostupuji a vytvaři jeho jedinecnou podobu. Důraz je kladen předevsim na zhodnoceni diferenciaci mezi soucasnou legislativou v dane problematice a jeji implementaci v praxi, zejmena na institucionalni… CONTINUE READING