Corpus ID: 113909432

Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.

@inproceedings{Tinglv2016SverigeOS,
  title={Sverige och s{\"a}rskild skatt p{\aa} finanssektorn – ’’S{\"a}g inte nej, s{\"a}g kanske, kanske, kanske’’? - En r{\"a}ttsvetenskaplig studie av s{\"a}rskild beskattning av finanssektorn.},
  author={David Tingl{\"o}v},
  year={2016}
}
Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida tva typer av finansiell beskattning ar forenliga med den svenska skatterattens grundprinciper, och om den ena skatten avhjalper den svenska regeringens invandningar mot den andra skatten, for att utreda om nagon av dem kan bli gallande svensk skatteratt. De tva typer av finansiell beskattning uppsatsen beskriver ar dels den av kommissionen foreslagna skatten pa finansiella transaktioner, dels den av Internationella valutafonden (IMF… Expand