Sverige: Modernisering utan rättsuppgörelse

@inproceedings{Jarlert2001SverigeMU,
  title={Sverige: Modernisering utan r{\"a}ttsuppg{\"o}relse},
  author={Anders Jarlert},
  year={2001}
}
Artikeln, som ingar i en omfattande rapport fran ett projekt in Nordiska ministerradets program ”Norden och Europa”, behandlar situationen 1945–48. Efter fredsslutet betraktades varldskriget i Sverige snart som en olycklig parentes. 1930-talets reformarbete, inspirerat fran U.S.A., kunde fortsatta. Rattsuppgorelsen strackte sig endast till vissa individer och institutioner, och tog inte upp regeringens, statsforvaltningens eller kyrkans agerande som helhet. Samtidigt som Svenska kyrkan fick… CONTINUE READING