Sustainability and the Uk’s Leading Retailers

Abstract

This paper provides a review of the sustainability commitments and achievements currently being publicly reported by the UK’s leading retailers and of the nature of the reporting process, and also off ers some refl ections on the ways these retailers are addressing and pursuing sustainability agendas. The paper begins with a short discussion of the characteristics of sustainability and draws its empirical material from the most recent information on sustainability posted on the top ten UK retailer’s corporate websites. The fi ndings reveal that the top ten UK retailers’ sustainability commitments and achievements emSAŽETAK U radu se iznosi pregled o predanosti i postignućima održivosti, o kojima trenutačno javno izvještavaju vodeći trgovci na malo iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao i prirodi procesa izvještavanja. Isto se tako iznose i neka promišljanja o načinima kako se trgovci na malo usmjeravaju na održivost te provode planirane aktivnosti koje su uz to vezane. Rad počinje kratkom raspravom o obilježjima održivosti, a empirijski materijal obuhvaća recentne informacije o održivosti, objavljene na korporativnim web stranicama 10 vodećih trgovaca na malo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Rezultati otkrivaju da predanost i postignuća održivoTR ŽI ŠT E 94 Peter Jones, Daphne Comfort, David Hillier ■ V ol . 2 7, N o. 1 , 2 01 5, p p. 9 3 1 11 brace a wide range of environmental, social and economic issues but that the reporting process has a number of weaknesses that undermine its transparency and integrity. More critically, the authors argue that these commitments are principally driven by the search for effi ciency gains and that they are couched within existing business models centered on continuing growth. Thus, the leading UK retailers are, at best, currently pursuing a “weak” rather than a “strong” model of sustainability; in pursuing continuing growth, they are eff ectively ignoring the fact the current patterns of consumption may be unsustainable in the long term. The paper provides an accessible review of the sustainability agendas being pursued by the UK’s leading retailers and as such it will interest academics, students and practitioners interested in retailing and corporate sustainability. sti deset vodećih trgovaca na malo obuhvaćaju širok raspon pitanja vezanih uz okoliš, društvo i gospodarstvo, ali proces izvještavanja ima brojne slabosti koje ugrožavaju transparentnost i integritet. Autori kritički tvrde kako je predanost uglavnom vođena potragom za povećanjem efi kasnosti i izražena u postojećem poslovnom modelu koji je usmjeren na neprekidni rast. Vodeći trgovci na malo u Ujedinjenom Kraljevstvu, u najboljem slučaju, trenutačno provode „slabi“, a ne „jaki“ model održivosti, a u potrazi za kontinuiranim rastom učinkovito ignoriraju činjenicu da sadašnji obrasci potrošnje mogu biti dugoročno neodrživi. Rad pruža pristupačan pregled održivih aktivnosti i ciljeva vodećih trgovaca na malo u Ujedinjenom Kraljevstvu i kako takav može biti zanimljiv znanstvenicima, studentima i stručnjacima u praksi zainteresiranim za maloprodaju i održivost poduzeća. TRIŠTE 95 SUSTAINABILITY AND THE UK’S LEADING RETAILERS UDK 658.87:502.131.1>(410) ■ Vol. 7, N o. 1, 215, p. 93 11

1 Figure or Table

Cite this paper

@inproceedings{VODEI2015SustainabilityAT, title={Sustainability and the Uk’s Leading Retailers}, author={ODRŽIVOST I VODE{\'C}I and TRGOVCI NA MALO and UJEDINJENOM KRALJEVSTVU and Peter K. Jones and D. John Hillier and Daphne Comfort}, year={2015} }