[Surgical treatment of tumors of the sacrum].

  • L A Kovbasenko
  • Published 1991 in Ortopediia travmatologiia i protezirovanie
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Kovbasenko1991SurgicalTO, title={[Surgical treatment of tumors of the sacrum].}, author={L A Kovbasenko}, journal={Ortopediia travmatologiia i protezirovanie}, year={1991}, volume={5}, pages={72-3} }