– Supervision and Control of Industrial Robots

Abstract

År 2004 har varit det första året av Fas IV. Under året har fördjupningen och utvidgningen av samarbetet fortsatt mellan de deltagande företagen och forskargrupperna vid LiTH (Linköpings Tekniska Högskola) och har resulterat i industriellt relevanta forskningsresultat. Huvudaktiviteten inom ISIS är forskningsprojekten. Projekten har valts ut för att vara av central betydelse för företagen. Att balansera uppgifterna att ligga vid forskningsfronten, att leverera avhandlingar av hög kvalitet, samtidigt som att dessa resultat skall vara direkt användbara och intressanta för deltagarföretagen är kanske den främsta utmaningen inom kompetenscentret. Vi anser att vi varit framgångsrika i att uppnå denna balans för ISIS. Som några sammanfattande punkter kan nämnas

3 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Ljung2005SA, title={– Supervision and Control of Industrial Robots}, author={Lennart Ljung and Jonas Gillberg and Marcus Klein and Lars Nielsen and Erik Frisk and Lars Eriksson}, year={2005} }