Successful percutaneous transluminal balloon angioplasty and thrombolysis of a thrombosed bovine mesenteric venous graft after a modified Blalock-Taussig shunt Modifiye Blalock-Taussig şantı sonrası tromboz gelişen sığır mezenterik venöz greftin transkütan yolla başarılı balon anjiyoplastisi ve trombolizi

Abstract

Duktus bağımlı siyanotik doğuştan kalp hastalığı olan beş aylık erkek bebeğe 4 mm’lik sığır mezenterik ven grefti ile palyasyon amaçlı modifiye Blalock-Taussig şant ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası yedinci günde tekrar tıkanan şant cerrahi olarak revize edildi. Ancak, ikinci ameliyattan altı gün sonra greftte tekrar retromboz tespit edildi. Şant… (More)

Topics

4 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{il2010SuccessfulPT, title={Successful percutaneous transluminal balloon angioplasty and thrombolysis of a thrombosed bovine mesenteric venous graft after a modified Blalock-Taussig shunt Modifiye Blalock-Taussig şantı sonrası tromboz gelişen sığır mezenterik venöz greftin transkütan yolla başarılı balon anjiyoplastisi ve trombolizi}, author={Barbaros Erhan Çil and {\"O}mer Faruk Doğan and Tevfik Karag{\"o}z and Rıza Doğan}, year={2010} }