Corpus ID: 129636085

Styrdokumentets moraliska inverkan i lärares praktik

@inproceedings{Hedlund2009StyrdokumentetsMI,
  title={Styrdokumentets moraliska inverkan i l{\"a}rares praktik},
  author={Max Hedlund and O. Tran},
  year={2009}
}
Samhallet som ar i konstant forandring och utveckling bidrar till att laroplanen (Lpo94) mojligtvis inte anvands i sa stort omfang som den asyftar till att gora. Uppsatsens syfte ar att ta reda pa hur lararen formedlar de normer och varderingar i sin undervisning som beskrivs i Lpo94. Detta eftersom det star i laroplanen att vissa mal maste nas for att eleven ska kunna utvecklas till den forvantade samhallsmedborgaren. Resultatet som vi har kommit fram till ar att laroplanens existens inte… Expand