Stykket og helt: erfaringer fra det å skrive en artikkelbasert avhandling

@inproceedings{Lange2013StykketOH,
  title={Stykket og helt: erfaringer fra det {\aa} skrive en artikkelbasert avhandling},
  author={Thomas de Lange},
  year={2013}
}
  • Thomas de Lange
  • Published 2013
  • Engineering
  • Sammendrag Artikkelbaserte avhandlinger blir gjerne til i en veksling mellom flere ulike skrivefaser. Man arbeider parallelt med flere artikler som er pa forskjellige stadier nar det gjelder tilbakemeldinger og bearbeiding. Disse fasene preges i hoy grad av kommentarer fra tidsskriftenes fagfeller og redaktorer. I dette paperet beskriver jeg konkret hvordan slike kommentarer og vurderinger fra tidsskrifters side har pavirket forlop og fremdrift i mitt eget avhandlingsarbeid. I beskrivelsen av… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv