Study of the metabolism of exogenous tryptophane in the apple-tree and the estimation of bound tryptophane in apple and pear seeds

@article{Chvojka2008StudyOT,
  title={Study of the metabolism of exogenous tryptophane in the apple-tree and the estimation of bound tryptophane in apple and pear seeds},
  author={L. Chvojka and L. Tr{\'a}vn{\'i}{\vc}ek and J. Chaloupka and Ludmila Ř{\'i}hov{\'a}},
  journal={Biologia Plantarum},
  year={2008},
  volume={4},
  pages={315-318}
}
V semenech jabloně a hrušně bylo nalezeno 0,5—0,7 % tryptofanu na sušinu jádra. V hydrolyzátu hrušňového a jabloňového semene byl nalezen tryptofan mikrobiologickou metodou. Z exogenního tryptofanu, podaného do letorostů jabloně koncem vegetačního období, vzniká nová indolová sloučenina. Její RF v soustavě isopropanol : čpavek : voda (10 : 1 : 1) je 0,08 a v soustavě butanol : ky-selina octová : voda (4:1:5) 0,25. Seeds of apple and pear trees were found to contain 0-5–0-7% tryptophane… CONTINUE READING