• Corpus ID: 165945739

Studium populací Melampyrum nemorosum v oblasti kontaktní zóny dvou linií s odlišnou geografickou distribucí.

@inproceedings{Drahnk2013StudiumPM,
  title={Studium populac{\'i} Melampyrum nemorosum v oblasti kontaktn{\'i} z{\'o}ny dvou lini{\'i} s odli{\vs}nou geografickou distribuc{\'i}.},
  author={Petr Drahn{\'i}k},
  year={2013}
}
Melampyrum nemorosum agg. je nejproblematictějsi skupinou poloparazitickeho rodu Melampyrum s vice než 15 druhy s hlavnim centrem diverzity na Balkanskem poloostrově. Byla studovana kontaktni zona mezi dvěma molekularně podpořenými liniemi druhu M. nemorosum s. str. Byly sekvenovany 3 useky cpDNA (trnTUGU-trnLUAA, psbA-trnHGUG, rpl32-trnLUAG). Studovana byla take velikost genomu a variabilita morfologických znaků a jejich odlisnosti mezi molekularně podpořenými skupinami.