Studenter om läroboken som läromedel

@inproceedings{Lindqvist2012StudenterOL,
  title={Studenter om l{\"a}roboken som l{\"a}romedel},
  author={Andreas Lindqvist},
  year={2012}
}
Foreliggande studie undersoker elevers attityder till och anvandning av larobocker i historia. Studien ar en enkatundersokning som satter laroboksanvandningen inom amnet historia mot den hos eleverna upplevda nyttan av alternativa medier, framst internet. Den undersokta elevgruppen gar pa gymnasiet, antingen ett praktiskt eller ett teoretiskt program, pa friskolor i Malmo. I ett forsok att komma fram till vad som gor att elever i stor utstrackning ar positivt installda till internet medan de ar… CONTINUE READING