Strukturalna i czynnościowa diagnostyka obrazowa raków neuroendokrynnych o typie GEP-NET – doświadczenia własne

@inproceedings{wika2007StrukturalnaIC,
  title={Strukturalna i czynnościowa diagnostyka obrazowa rak{\'o}w neuroendokrynnych o typie GEP-NET – doświadczenia własne},
  author={Jarosław Bogdan {\'C}wikła and Artur Jacek Sankowski and Mariusz Ireneusz Furmanek and Agnieszka Pawłowska-Detko and Anna Nasierowska-Guttmejer and Krzysztof J Jeziorski and Jerzy Walecki},
  year={2007}
}

Similar Papers

Topics from this paper.