Corpus ID: 192796169

Strukturace, organizace a percepce každodenních aktivit žen vprostoru a čase mateřské dovolené

@inproceedings{Frantl2010StrukturaceOA,
  title={Strukturace, organizace a percepce ka{\vz}dodenn{\'i}ch aktivit {\vz}en vprostoru a {\vc}ase mateřsk{\'e} dovolen{\'e}},
  author={Bohumil Frant{\'a}l and J. Kunc},
  year={2010}
}
  • Bohumil Frantál, J. Kunc
  • Published 2010
  • Art
  • Mateřska ci rodicovska dovolena představuje v životě (nejen) žen etapu, ve ktere dochazi k totalni reorganizaci jejich zažiteho socialniho chovani v prostoru a casu. Toto tema, ac v kontextu cesko-slovenske humanni geografie prakticky ignorovano, ma v zahranici již viceletou tradici (Friberg, 1993; Hyndman, 2009, aj.). Nas přispěvek, stavici v zakladu na konceptech klasicke geografie casu (time-geography), se zabýva analýzou strukturace, organizace a casove dynamiky roli, vztahů a pohybů cesk… CONTINUE READING