Corpus ID: 134519726

Struktura i vrednovanje poželjnih rodnih karakteristika među studentima Beogradskog univerziteta

@inproceedings{Ignjatovi2015StrukturaIV,
  title={Struktura i vrednovanje po{\vz}eljnih rodnih karakteristika među studentima Beogradskog univerziteta},
  author={Tamara D{\vz}amonja Ignjatovi{\'c} and Marko D. Milanovi{\'c} and Gordana Da{\vs}a Duha{\vc}ek},
  year={2015}
}
Istraživanje se bavi analizom preferencija rodnih karakteristika koje se zasnivaju na rodnim stereotipima studenata Beogradskog Univerziteta. Cilj istraživanja je bio da se ispita kakva je struktura ovih stereotipa i koje im se vrednosti pripisuju. Ispitivanje je obavljeno na prigodnom uzorku od 261 studenata (69.7% studentkinja i 30.3% studenata),sve cetiri godine osnovnih studije sa razlicitih fakulteta Beogradskog Univerziteta, od cega je 55.2% iz oblasti drustvenih nauka, a 44.8% sa… CONTINUE READING

Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv