Corpus ID: 197502089

Struktura a dynamika nukleových kyselin

@inproceedings{Illk2018StrukturaAD,
  title={Struktura a dynamika nukleov{\'y}ch kyselin},
  author={Viktor Ill{\'i}k},
  year={2018}
}
  • Viktor Illík
  • Published 2018
  • Physics
  • Tato diplomova prace studuje strukturu a dynamiku DNA a ovlivněni jejich mechanických vlastnosti přitomnosti nekanonickeho paru bazi vneseneho do struktury chybnou replikacii DNA. Ziskane výsledky jsou diskutovany v kontextu mechanismu rozpoznani chyby lidským reparacnim enzymem MutSα i jeho homology a proto může tato studie pomoct k pochopeni mechanismu opravy DNA. Ke studiu byli využity metody výpocetni chemie, a to molekulova dynamika kombinovana s výpocty volných energii nasledovana… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv