Stratégia študentského klubu

@inproceedings{Stakov2012StratgiaK,
  title={Strat{\'e}gia {\vs}tudentsk{\'e}ho klubu},
  author={Diana Sta{\vs}kov{\'a}},
  year={2012}
}
Cieľom bakalarskej prace bolo vytvorenie metodiky strategickej analýzy studentskeho consulting klubu Club 307 a navrhnutie odporucani, ktore budu formovať jeho buduci rast a uspech. Ako hlavne metody som využivala analýzy pre podnikove prostredie, ktore som si prisposobila prostrediu a podmienkam, v ktorých sa studentský klub nachadza, keďže prostredie studentských organizacii nepatri medzi typicke kupno-predajne prostredie takmer každeho podniku. Medzi zakladne využite metody patril Porterov… CONTINUE READING