Stop dětské obezitě : co vědět, aby nebylo pozdě.

@inproceedings{Fort2004StopDO,
  title={Stop dětsk{\'e} obezitě : co vědět, aby nebylo pozdě.},
  author={Petr Fort},
  year={2004}
}