Stigma traženja pomoći i socijalna podrška kao prediktori kvalitete terapijskog saveza

@inproceedings{Tii2019StigmaTP,
  title={Stigma tra{\vz}enja pomo{\'c}i i socijalna podr{\vs}ka kao prediktori kvalitete terapijskog saveza},
  author={Marija Ti{\vc}i{\'c} and Adrijana Ko{\vs}{\vc}e{\'c} Bjelajac},
  year={2019}
}