Sterowanie i diagnostyka napędów z silnikami asynchronicznymi

@inproceedings{Baszczyk2011SterowanieID,
  title={Sterowanie i diagnostyka napęd{\'o}w z silnikami asynchronicznymi},
  author={Paweł Błaszczyk and Sławomir Barański},
  year={2011}
}