• Political Science
  • Published 1988

Staročeská Kronika tak řečeného Dalimila : vydání textu aveškerého textového materiálu. 2, Textový materiál kapitol 53až 103 a doplňků

@inproceedings{Dahelka1988StaroeskKT,
  title={Staro{\vc}esk{\'a} Kronika tak ře{\vc}en{\'e}ho Dalimila : vyd{\'a}n{\'i} textu ave{\vs}ker{\'e}ho textov{\'e}ho materi{\'a}lu. 2, Textov{\'y} materi{\'a}l kapitol 53a{\vz} 103 a doplňků},
  author={Jiř{\'i} Daňhelka and Bohuslav Havr{\'a}nek and Nadě{\vz}da Kv{\'i}tkov{\'a}},
  year={1988}
}