Corpus ID: 127501268

Starka armar från Löfstad : Emelie Piper som godsägarinna

@inproceedings{Ullgren2010StarkaAF,
  title={Starka armar fr{\aa}n L{\"o}fstad : Emelie Piper som gods{\"a}garinna},
  author={Peter Ullgren},
  year={2010}
}