Stanowisko dydaktyczne segregatora wyrobów z manipulatorem modułowym

@inproceedings{Ptak2010StanowiskoDS,
  title={Stanowisko dydaktyczne segregatora wyrob{\'o}w z manipulatorem modułowym},
  author={Łukasz Ptak and M. Rawicki and Zygmunt Szczerba and Marta Izabela Żyłka},
  year={2010}
}