• Corpus ID: 189454700

Støyberegning for helikopterlandingsplass på Lovund, Lurøy kommune. Støysoner etter retningslinje T-1442/2016

@inproceedings{Randeberg2018StyberegningFH,
  title={St{\o}yberegning for helikopterlandingsplass p{\aa} Lovund, Lur{\o}y kommune. St{\o}ysoner etter retningslinje T-1442/2016},
  author={Rolf Tore Randeberg and Idar Ludvig Nilsen Gran{\o}ien},
  year={2018}
}