• Corpus ID: 189293810

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

@inproceedings{Olsen2018StyFH,
  title={St{\o}y fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen},
  author={Herold Olsen and Idar Ludvig Nilsen Gran{\o}ien},
  year={2018}
}