Corpus ID: 122462888

Stöd och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat

@inproceedings{Andersson2012StdOT,
  title={St{\"o}d och trygghet - En studie av specialpedagogik och klassrumsklimat},
  author={C. Andersson and M. Lide},
  year={2012}
}
  • C. Andersson, M. Lide
  • Published 2012
  • Mathematics
  • Syftet med studien ar att redovisa hur elever och larare forhaller sig till det stod en ADHD diagnostiserad elev far i skolan. Av intresse var ocksa att redogora for hur klassrumsklimatet paverkas av detta stod.